Grain Malting - מהי הלתת?

מהי הלתתה -מאלטינג?

עשיית הבירה עשויה משני שלבים עיקריים: מיצוי הסוכרים מהדגן (או ייצור התירוש - Wort Production) ובישול. אך על מנת שנוכל למצות את הסוכרים מהדגן, יש לבצע הלתתה.

הלתתה היא בעצם תהליך הכנתו של הגרעין למיצוי. בגרעין הדגן מצוי מאגר גדול של עמילן, רב סוכר המיועד לשימוש הנבט בשעת הכושר שלו - הנביטה. אך לא הנבט ולא השמרים יודעים לצרוך את העמילן בצורתו זו אלא רק כאשר הוא מפורק למולקולות סוכר קטנות יותר. לכן, בתהליך ההלתתה אנו בעצם יוזמים את הנביטה של הדגן מהגרעין, זאת באמצעות מתן התנאים לדריכת מנגנון הנביטה של הדגן: מים, לחות וטמפ' מתאימה.

בתחילה מושקע הגרעין במים, המים מנוקזים והגרעין מתחיל לנבוט, בתחילת תהליך הנביטה, נוצרים בגרעין אנזימים אשר מטרתם להפוך את מולקולות העמילן והפרוטאינים שבגרעין לסוכרים פשוטים וחומצות אמינו שיהוו אוכל לצמח החדש בתחילת דרכו. רגע לפני שהנבט בוקע מהגרעין, מוכנס הגרעין לתנור לקלייה וכך תהליך הנביטה מופסק. השאיפה של המאלטסטר, היא להפיק מקסימום אנזימים וסוכרים מהגרעין, ובשאיפה ללא שהנבט ינצלם כלל.

ישנם משתנים רבים בתהליך ההלתתה הקובעים את אופי, צבע וטעמי הלתת ולכן התהליך מורכב מאוד, מצריך ידע רב וניסיון על מנת לשלוט בו. לכן, מקצוע זה דורש מומחיות ומיומנות רבה וישנן בעולם מלתתות מעטות, המספקות חומרי גלם לכל תעשיית הבירה. ההלתתה כמו שניתן להבין, הינה הכרחית וחשובה לתהליך הפקת הבירה.
רמח חריטת שלטים