חישוב נפח גליל צלינדר

איך אני יודע מה נפח הסיר שלי?
ישנן שתי דרכים לחשב את נפח הסיר שברשותנו:
האחת היא פשוטה מהירה וטובה. לוקחים כלי בנפח ידוע, למשל קומקום או קנקן, אם הוא מסומן על פי נפח עוד יותר טוב, ממלאים אותו בכל פעם ליטר ומוזגים לתוך הסיר בישול עד שהוא מתמלא במלואו. מספר הפעמים שמילאנו כפול נפח הכלי נותן לנו את נפח הסיר.

הדרך השנייה היא מתמטית. סיר בישול הוא בעצם גליל (צילינדר), ועל כן ניתן לחשב נפח הגליל על פי משוואת נפח צילנדר:
גובה כפול שטח עיגול (לשם חישוב שטח העיגול אנו מכפילים את רדיוס העיגול בפאי שהוא שווה 3.14).


חישוב נפח גליל, משוואת חישוב נפח צילינדר, חישוב נפח סיר
במחשבון המצורף ניתן לחשב נפח גליל ונפח קונוס. יש להזין את גובה המיכל ורדיוס המיכל. רדיוס המיכל שווה לחצי מרוחב המיכל.עכשיו שאנו יודעים מה נפח הסיר שלנו כשהוא מלא, נוכל להמשיך ולהתכונן ליום הבישול או להתחיל את הבישול!
חשוב לדעת! במהלך הבישול אנו מרתיחים את התירוש בסיר. והתירוש מבעבע. בנוסף לכך הוספת הכשות ללא בקרה עלולה לגרום לגלישה של הסיר. לכן, אנו לא נמלא לעולם את הסיר עד למעלה, ונתייחס לסיר כאילו הוא קטן ב-3-4 ליטר מנפחו כשהו מלא!